top of page

Tìm hiểu về chứng nhận Intertek trong hàng tiêu dùng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chứng nhận sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phù hợp với các quy định và chuẩn mực quốc gia và quốc tế.

Nhằm tạo sự khác biệt trong thị trường, cũng như nâng tầm chất lượng sản phẩm đáp ứng những thị trường khó tính nhất, chúng tôi cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm theo từng thị trường liên quan. Intertek Việt Nam cung cấp nhiều giải pháp tối ưu trong việc đáp ứng yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng sản phẩm. Với việc Intertek Việt Nam được công nhận về năng lực trong nước và trên toàn thế giới, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm hàng hoá tiêu dùng cho nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ trên thị trường toàn cầu và trong từng yêu cầu cụ thể theo quốc gia (Việt nam, Nhật, Anh, Mỹ, Đức…) và khối các nước (EU…), phù hợp với các quy định, chuẩn mực của sản phẩm.

Chứng nhận sản phẩm là kết quả cuối cùng xác nhận sự phù hợp của sản phẩm trong việc đáp ứng yêu cầu một hay nhiều thị trường, trước khi sản phẩm được phân phối. Điều đó thể hiện trên dấu chứng nhận gắng trên sản phẩm và là đặc trương cho thị trường yêu cầu. Ví dụ về chứng nhận do Intertek cung cấp:

 1. Chứng nhận đồ chơi an toàn:

  • Dấu CR theo QCVN 3:2009/BKHCN của Việt Nam dành cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa và nhập khẩu vào thị trường Việt Nam

  • Dấu GS theo GPSG của chính phủ Đức

  • Dấu CE theo EU

 1. Thử nghiệm chất lượng theo JPMA ( Hiệp hội sản phẩn phẩm cho trẻ em), Hiệp hội đồ chơi Nhật Bản

 2. Chứng nhận sản phẩm nội ngoại thất theo GPSG và được gắng nhãn GS trên sản phẩm.

Chúng tôi còn cung cấp các chương trình cấp giấy chứng nhận nhằm xây dựng một môi trường sinh thái thân thiện và có trách nhiệm theo yêu cầu quốc tế như:

 1. RoHS - hạn chế một số chất nguy hại liên quan

 2. REACH - Registration (đăng ký), còn Evaluation (ðánh giá), Authorization (cấp phép) và Restriction (hạn chế) cho hóa chất - Năng lực phòng thí nghiệm của Intertek Việt Nam thực hiện 100% chất theo quy định.

 3. Intertek chứng nhận việc tuân thủ trách nhiệm xã hội có sẵn để đảm bảo bạn và các nhà cung cấp của bạn thực hiện theo các giá trị trách nhiệm xã hội, các tiêu chuẩn đạo đức và thực hành tốt nhất.

bottom of page