top of page
Bundle String Opening.jpg
** 이미지를 확대하려면 클릭하십시오
BUN-01 new.jpg

BUN-01

2.5 x 100

BUN-02 new.jpg

BUN-02

2.6 x 150

BUN-03 new.jpg

BUN-03

3.5 x 150

BUN-04 new.jpg

BUN-04

2.6 x 200

BUN-05 new.jpg

BUN-05

4.8 x 200

BUN-06 new.jpg

BUN-06

3.3 x 250

BUN-07 new.jpg

BUN-07

5.2 x 300

BUN-08 new.jpg

BUN-08

3.3 x 300

BUN-09 new.jpg

BUN-09

7.6 x 300

BUN-10 new.jpg

BUN-10

5.2 x 350

BUN-11 new.jpg

BUN-11

5.2 x 400

BUN-12 new.jpg

BUN-12

7.6 x 400

BUN-13 new.jpg

BUN-13

7.2 x 500

BUN-14 new.jpg

BUN-14

7.2 x 600

DÂY RÚT NHỰA: Dây rút có các kích cỡ  2.5x100mm, 2.6x150mm, 3.5x150mm, 2.6x200mm, 4.8x200mm, 3.3x250mm, 5.2x300mm, 3.3x300mm, 7.6x300mm, 5.2x350mm, 5.2x400mm, 7.6x400mm, 7.2x500mm, 7.2x600mm. Sản phẩm được sản xuất tại Tp. Hồ CHí Minh.

핵심어
bottom of page